• tổ chức giáo dục danh tiếng cambridge education group (ceg) kết hợp cùng trường đại học bắc texas (university of north texas), đại học tỉnh bang rhode island (university of rhode island), đại học tỉnh bang california monterey bay (cal state university monterey bay) và đại học công lập morrisville (morrisville state college) xây dựng chương trình năm nhất đại học tên oncampus us giành cho học sinh quốc tế với điều kiện đầu vào đơn giản hơn, có thể lấy tín chỉ tương đương năm 1, rất nhiều lớp hỗ

    Xem chi tiết