• tổ chức giáo dục danh tiếng cambridge education group (ceg) kết hợp cùng trường đại học bắc texas (university of north texas), đại học tỉnh bang rhode island (university of rhode island), đại học tỉnh bang california monterey bay (cal state university monterey bay) và đại học công lập morrisville (morrisville state college) xây dựng chương trình năm nhất đại học tên oncampus us giành cho học sinh quốc tế với điều kiện đầu vào đơn giản hơn, có thể lấy tín chỉ tương đương năm 1, rất nhiều lớp hỗ

    Xem chi tiết

  • morrisville state college (msc), được thành lập 1908, thuộc hệ thống các trường state university of new york (suny) tại morrisville, đây là hệ thống trường bang lớn nhất ở mỹ. trường được chứng nhận bởi tổ chức the middle states association of colleges and schools. trường được xếp hạng thứ 7 trong top 10 trường đh có tỉ lệ sv tốt nghiệp ra trường có kinh nghiệm làm việc, trong quá trình tham gia chương trình thực tập, theo us news & report.

    Xem chi tiết

  • oncampus rhode island là chương trình chuyển tiếp đại học năm nhất được tổ chức ngay trong chính khuôn viên của đại học rhode island. sinh viên của chương trình này sẽ được hưởng mọi dịch vụ, tiện nghi của nhà trường, tham gia vào hoạt động sôi nổi của hơn 20 clb cũng như các tổ chức dành cho sinh viên.

    Xem chi tiết